Způsobů, jak odečítat spotřebu vody či tepla, existuje aktuálně hned několik. Zatímco ještě před pár lety se šlo nejčastěji setkat s tím, že rozúčtovatel musel v bytovém domě vstupovat osobně do každé jednotky, aby si spotřebu opsal, dnes tento způsob pomalu ustupuje. více...

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu 117D066 Bytové domy bez bariér, který je součástí programu 117 06 Podpora bydlení. Lhůta pro podání žádosti začíná běžet dnem 10. září 2021 a končí dnem 15. 10. 2021. Žádosti budou přijímány nejpozději do 15. října 2021, do 12 hod....

V oblasti měření spotřeby a následného rozúčtování tepla a vody v bytových domech byla vydána Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a kterou se mění zákon č. 67/2013 Sb. který upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových...

Na podzim odstartuje další etapa programu Nová zelená úsporám... Správcem programu je Ministerstvo životního prostředí, příjem žádostí, jejich administraci i vyplácení dotací zajišťuje Státní fond životního prostředí ČR. Více...

POZOR, blíží se konec lhůty! Do 31. 12. 2021 musí Bytová družstva přizpůsobit své stanovy nové právní úpravě a založit je do sbírky listin. Pokud si nevíte rady, neváhejte a ozvěte se nám.

Topná sezóna

07.09.2021

Začátek topné sezóny je určen vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., která stanovuje datum začátku topné sezóny na 1. září. Dodávka tepla se zahájí v otopném období, když denní průměrná venkovní teplota klesne pod +13 °C dva po sobě následující dny a přitom podle předpovědi nelze očekávat zvýšení této teploty nad + 13°C pro...