Co Vám můžeme nabídnout

najdeme řešení konkrétního problému v SVJ 

Naším cílem je zajistit řádné fungování Společenství vlastníků v souladu se stanovami SVJ, Občanským zákoníkem a hlavně jednat s péčí řádného hospodáře.


Statutární orgán Společenství vlastníků

Výkon funkce předsedy SVJ

Předseda SVJ je jednočlenný statutární orgán společenství vlastníků

Výkon funkce ve výboru SVJ

Výbor představuje kolektivní statutární orgán společenství vlastníků. Vykonáváme také funkci předsedy výboru, místopředsedy výboru, ale i člena výboru. 

Výkon funkce člena kontrolního orgánu

Kontrolním orgánem se rozumí orgán, který má pravomoci dohledu a následné kontroly ve společnosti. V případě, že má SVJ zřízený kontrolní orgán, vykonáváme i funkci revizora, nebo předsedy kontrolního orgánu


Finance pod kontrolou

Zajištění optimálních nákladů

snížení nákladů za vedení běžného účtu, zhodnocení rezerv, snížení nákladů vlastní správní činnosti, revize a optimalizace uzavřených smluv, snížení nákladů na pojištění domu

Zajištění financování

zajištění výhodného financování pro potřeby revitalizace domu, výstavbu výtahů, lodžií i menších rekonstrukcí či modernizací, revize již sjednaných úvěrových smluv, refinancování úvěrů a zajištění dotací

Zajištění výběrových řízení a dalších služeb

zajistíme výběrové řízení dodavatelů, vyhotovení průkazu PENB, připravíme stanovy dle NOZ vč. změn zápisů do Obchodního rejstříku