Proč by správcovská firma neměla vykonávat funkci předsedy SVJ

02.03.2022

Setkáváme se s odpovědí, že je výhodné, aby tyto služby správy, vedení účetnictví a funkce předsedy byly v jednom balíčku u jedné firmy. To je ale velký omyl ! více....

V praxi to vypadá tak, že zaměstnanec správcovské firmy, zastupuje na základě plné moci či pověření i předsedu SVJ. A protože je to pořád jedna firma, nemůže nikdo pochybovat o tom, že jde o neskutečný střet zájmů, protože čí zájmy bude preferovat zaměstnanec správcovské firmy, která je zároveň statutárním orgánem SVJ? Samozřejmě, že zájmy svého zaměstnavatele a ne ty Vaše!

Opravdu chcete, aby hospodařili s Vašimi penězi lidé, kteří v prvé řadě nehájí Vaše zájmy?!

Statutární orgán, má jednat s péčí řádného hospodáře a má kontrolovat činnost správce. Pokud je ale správcovská firma současně i statutárním orgánem SVJ (předsedou), nikdo ho nekontroluje.

Víte, co Vám "zprávco-předseda" účtuje? Za jaké služby platíte mnohdy zbytečně a k tomu za ceny, které mohou být nižší ?!

Nenechte si vyhazovat Vaše peníze z kapsy za různé paušály, o kterých nikdo nemá tušení, jaké služby v rámci toho jsou vykonávány a na jakém podkladě. Platby za práce, které jsou často nadhodnoceny, nebo dokonce nejsou ani provedeny.

Za špatná výběrová řízení a nedostatečné cenové nabídky, ve kterých jste často uváděni v omyl.... Toto vše, se skutečně děje !

Proč zbytečně navyšovat příspěvky na zajišťování správy domu (tzv. fond oprav).

Pokud předseda dokáže řádně hospodařit, tak také dokáže ušetřit nemalé peníze. K tomu je ale zapotřebí přistupovat komplexně.

Jsme PROFI PŘEDSEDA pro Váš dům. Zajistíme řádné fungování SVJ dle zákona a stanov. Kontrolujeme činnost správcovských firem. Zakládáme si na osobním kontaktu s lidmi v domě. Vstřícnost a přímé jednání je našim základem k úspěšnému vedení a hlavně důvěře klienta. Nejsme ve střetu zájmu, hájíme práva svých klientů.