Bytové domy bez bariér druhá výzva k poskytnutí dotací

28.09.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu 117D066 Bytové domy bez bariér, který je součástí programu 117 06 Podpora bydlení. Lhůta pro podání žádosti začíná běžet dnem 10. září 2021 a končí dnem 15. 10. 2021. Žádosti budou přijímány nejpozději do 15. října 2021, do 12 hod. (včetně), přičemž rozhodným bude den a čas doručení žádosti do datové schránky Ministerstva pro místní rozvoj.