Informace o změnách probíhající v oblasti měření spotřeby a rozúčtování tepla a vody v bytových domech

24.09.2021

V oblasti měření spotřeby a následného rozúčtování tepla a vody v bytových domech byla vydána Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a kterou se mění zákon č. 67/2013 Sb. který upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Ministerstvo pro místní rozvoj také předkládá vládě návrh vyhlášky, kterou se mění i vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Ustanovení výrazně rozšiřují okruh informací, které musejí být uvedeny ve vyúčtování nákladů na teplo a teplou vodu, které příjemci služeb obdrží po skončení zúčtovacího období. Cílem je poskytnout příjemci služeb další informace rozhodné pro jeho další spotřebu tepla a teplé vody a pro případné řešení sporů rozúčtování s poskytovatelem služeb.

Požadavky nové Směrnice mají být implementovány do české legislativy a měly by nabýt účinnosti 1. ledna 2022.

Další požadavek směrnice je na četnost zpracování vyúčtování pro konečné příjemce služeb. Dosud česká legislativa stanoví povinnost tohoto vyúčtování nejméně 1x ročně. Nově se setkáte s pojmem informace o vyúčtování nebo spotřebě (informativní vyúčtování) musí být příjemci služeb poskytováno od 1. ledna 2022 1x měsíčně, přičemž u vytápění bude možné vyjmout dobu mimo otopné období. Toto informativní vyúčtování není podmíněno finančním vypořádáním, tedy uhrazením nedoplatků či vrácením přeplatků. Informativní vyúčtování bude možné poskytovat i elektronicky. Vyúčtování nákladů na teplo a vodu s finančním plněním, tedy vyrovnáním přeplatků a nedoplatků, bude prováděno minimálně 1x ročně jako dosud.

Tím vyvstává také nutnost instalace dálkově odečitatelných měřidel, která splňují kritéria nastavení dálkového odečtu, minimálně v měsíčním intervalu.

Jakmile bude zveřejněno úplné znění obou novel, budeme Vás opět informovat