Jednání orgánů SVJ a BD od 17. 1. 2022

21.01.2022

V současnosti nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky pro konání zasedání orgánů právnických osob......

Pro konání schůzí BD a SVJ se uplatní pouze obecné podmínky nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Platí tedy jen obecné mimořádná opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest (srov. https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/10/Mimoradne-opatreni-%E2%80%93-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-1.-11.-2021-do-odvolani.pdf). Mimořádné opatření https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Mimoradne-opatreni-%E2%80%93-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-sluzeb-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-3.-1.-2022.pdf), které novelizovalo mimořádné opatření https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-29-12-2021-k-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-sluzeb-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-17-1-2022.pdf, již nevyžaduje očkování ani testy.

Podmínky podle čl. I bodu 15 mimořádného opatření ze dne 29. 12. 2021 (tj. prokazování výsledku testu, očkování či prodělání nemoci) se použijí jen "pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením" .

Pro účast na zasedání orgánů právnických osob by tedy tyto podmínky neměly připadat. Podle mého názoru se všechny schůze BD se konají na základě zákona viz § 638 ZOK a např. přechodná ustanovení II. bod 1. ZOK po novele provedené zákonem č. 33/2020 Sb. ukládající přizpůsobení stanov donucujícím ustanovením zákona.

U SVJ se musí shromáždění konat nejméně jedenkrát do roka, a to na základě zákona (viz § 1207 NOZ). Takže se domnívám, že tato podmínka je dostatečně splněna. Autor opatření měl v případě schůzí, které se nekonají na základě zákona zřejmě na mysli takové schůze orgánů, jejichž konání by žádný zákon neukládal. Např. výroční zasedání, slavnostní setkání apod., nikoliv řádné schůze orgánů včetně voleb.

19.1.2022, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha, Zdroj: Verlag Dashöfer