Vhodný výběr rozúčtovatele tepla a vody

02.03.2022

Způsobů, jak odečítat spotřebu vody či tepla, existuje aktuálně hned několik. Zatímco ještě před pár lety se šlo nejčastěji setkat s tím, že rozúčtovatel musel v bytovém domě vstupovat osobně do každé jednotky, aby si spotřebu opsal, dnes tento způsob pomalu ustupuje. více... 

Je to dáno i tím, že od letošního roku je podle nové legislativy možné instalovat nové měřiče tepla, vodoměry na teplou vodu a indikátory na radiátorech pouze s funkcí dálkového odečtu. Pro rozúčtovatele to znamená, že při sběru dat o spotřebě v současnosti mnohem častěji využívá technologie rádiového odečtu. V praxi tedy rozúčtovatel nemusí vstupovat do bytu a odečet hodnot provede v rámci dosahu radiového signálu odečítaných zařízení uvnitř budovy, nebo mimo objekt. Rozúčtovatel by měl zjistit reálnou potřebu zákazníka a z více možností odečtů, které nabízí, pak nabídnout takovou, která bude pro zákazníka zajímavá nejen technicky, ale i finančně. Naprostým standardem je dnes již rádiová komunikace. Přední společnosti zajišťující rozúčtování mají pod kontrolou aktuální změny legislativy a s tím i související technické požadavky a nabízejí i možnost přenosu dat přes internet či jinou datovou cestu, tak aby měl uživatel svou spotřebu zcela pod kontrolou. Snaží se tím nejen poskytnout uživatelům potřebný komfort, ale zároveň jsou i připraveny na očekávané změny v pravidlech pro rozúčtování. Společnosti, které jsou členy ARTAV, se zavazují k tomu, že rozúčtování nákladů na teplo a spotřebu vody provádějí podle platných předpisů a používají technické prostředky vyhovující platným normám. Autor: Redakce Okolobytu.cz