SVJ a Evidence skutečných majitelů

10.08.2021

Dne 19. ledna 2021 byl přijat nový zákon č. 37/2021 Sb., o Evidenci skutečných majitelů. Společenství vlastníků jednotek, jakožto právnická osoba, nemá ze zákona skutečného majitele, proto se tedy již nemusí do této evidence zapisovat. více...

Nemusí se zapisovat ani při vzniku, ani při jakékoli změně či při změně vlastnictví jednotky konkrétní osobou. Z evidence jsou SVJ zcela vyňata a žádné povinnosti vůči evidenci nemají. Zákon, ač již platný, nabyl účinnosti až dne 1. 6. 2021. SVJ, která byla doposud v Evidenci skutečných majitelů zapsána, budou z evidence vymazána, a to automaticky.