Správa nemovitostí a komplexní služby pro SVJ

Profesionální předseda SVJ v Karviné a okolí

Správa nemovitostí a služby pro společenství vlastníků jednotek

Výkon profesionálního předsedy SVJ, komplexní služby a poradenství pro SVJ a BD

Chybí Vám člen do výboru a máte problém někoho zvolit? Nechce nikdo v domě převzít odpovědnost a vykonávat funkci statutárního orgánu, nebo nejste spokojeni s prací stávajícího statutárního orgánu?

Unavuje Vás řešit problémy s dlužníky, spory mezi sousedy, orientovat se v právních předpisech a nevíte co s tím? Rádi Vám v tom pomůžeme a společně najdeme optimální řešení. Můžeme být Váš profesionální předseda SVJ.

Zakládáme si na osobním kontaktu s lidmi v domě. Přímé jednání a vstřícnost je naší prioritou k úspěšnému vedení a hlavně důvěře klienta. Jsme časově flexibilní, fungujeme v pracovní dny a v naléhavých případech i o víkendech.

Cena není jediná priorita, která by měla rozhodovat, o tom, zda se rozhodnete využít profesionálních služeb, ale především o zodpovědném přístupu, zkušenostech a hlavně zájmu hájit potřeby a práva svých klientů. Řídíme se rozhodnutím vlastníků.

Některé správcovské firmy nabízí službu výkonu funkce statutárního orgánu, nicméně si myslíme, že toto řešení je nevhodné, protože často dochází k určitému střetu zájmů a tím pádem nejednají s péčí řádného hospodáře. 

Výkon funkce předsedy SVJ

Předseda SVJ je jednočlenný statutární orgán

Při výkonu funkce dbáme na to, abychom jednali v souladu se zákony a stanovami 

Výkon funkce ve výboru

Vykonáváme funkci předsedy výboru, místopředsedy výboru, ale i člena výboru

Výkon funkce člena kontrolního orgánu

revizor, předseda kontrolního orgánu, člen kontrolního orgánu

Zajištění optimálních nákladů

snížení nákladů za vedení běžného účtu, zhodnocení rezerv, snížení nákladů vlastní správní činnosti, revize a optimalizace uzavřených smluv, snížení nákladů na pojištění domu

Zajištění financování

zajištění výhodného financování pro potřeby revitalizace domu, výstavbu výtahů, lodžií i menších rekonstrukcí či modernizací, revize již sjednaných úvěrových smluv, refinancování úvěrů a zajištění dotací

Zajištění správy společných prostor

pravidelné roční kontroly a revize dle vyhlášky, deratizace, běžná údržba domu, úklid

Poradenství nejen pro členy statutárního orgánu

působení na shromáždění SVJ a schůzi BD, včetně vyhotovení zápisu, poradenství pro jednotlivé vlastníky, zastupování vlastníků na shromáždění, vypracování vzorových stanov pro SVJ dle NOZ, zápisy do obchodního rejstříku, GDPR, notářské a právní služby zajištěny